AlphaCore

Systematisk förvaltningsansats
Absolutavkastande strategier
Gedigen erfarenhet

Om AlphaCore

AlphaCore Fonder AB grundades 2004 och nystartades 2016 under nytt namn med ett större förvaltningsteam och större ägare bakom bolaget.

Vår investeringsprocess är systematisk där kvantitativa modeller identifierar trender och andra mönster på finansiella marknader. Vårt mål är att skapa hög riskjusterad avkastning med låg samvariation till den allmänna marknadsutvecklingen.

Om AlphaCore

Om Fonderna

Fondens investeringar syftar till att uppnå en hög riskjusterad avkastning.

AlphaCF Diversified  är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

AlphaCF Focus är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Gå till Om Fonderna

Team AlphaCore Fonder

Team AlphaCore Fonder

Team AlphaCore Fonder

Mikael Kadri

VD/Portföljförvaltare

Team AlphaCore Fonder

Krister Sjöblom

vice VD/Portföljförvaltare

Team AlphaCore Fonder

Martin Edemalm

Portföljförvaltare

Team AlphaCore Fonder

Ulf Berg

Portföljförvaltare

Team AlphaCore Fonder

Per Bergman

Administrativ chef

Team AlphaCore Fonder

Viktor Rehnqvist

Administratör/Analytiker

Här kan du läsa våra rapporter

Rapporter