Bolaget AlphaCore Fonder AB är i frivillig likvidation.

Fonderna AlphaCF Diversified och AlphaCF Focus har avvecklats.