Bolaget AlphaCore Fonder AB är upplöst.

Fonderna AlphaCF Diversified och AlphaCF Focus har avvecklats.