Om AlphaCore

AlphaCore Fonder AB grundades 2004 och nystartades 2016 under nytt namn med ett större förvaltningsteam och större ägare bakom bolaget.

Vår investeringsprocess är systematisk där kvantitativa modeller identifierar trender och andra mönster på finansiella marknader. Vårt mål är att skapa hög riskjusterad avkastning med låg samvariation till den allmänna marknadsutvecklingen.

Om AlphaCore

Om Fonderna

Fondens investeringar syftar till att uppnå en hög riskjusterad avkastning.

AlphaCF Diversified  är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

AlphaCF Focus är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Gå till Om Fonderna

Här kan du läsa våra rapporter

Rapporter